ZOSA helpt en verbindt

Zelfredzaamheid is een groot goed, dat zult u vast en zeker beseffen en waarderen. Maar zelfredzaamheid is niet altijd vanzelfsprekend, zeker niet als u ouder en misschien zorgafhankelijk wordt.

Hoe fijn is het dan dat er vrijwilligers voor u klaar staan

Om samen met u de boodschappen te doen of om samen met u een fietstocht door de omgeving te maken. Belangeloze inzet die bijdraagt aan het welzijn van zorgafhankelijke ouderen.

Zorgeloos oud worden

Toch komt deze vrijwillige inzet niet altijd goed tot haar recht. Omdat bijvoorbeeld de (financiële) middelen ontbreken of omdat de vrijwilliger niet goed weet hoe hij of zij iets kan regelen. Daarom is stichting ZOSA opgericht, een stichting voor Zorgafhankelijke Ouderen in de gemeente Sint Anthonis. Het doel van stichting ZOSA is het faciliteren en creëren van mogelijkheden om zorgeloos oud te worden. Met raad en daad leveren wij een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van zorgafhankelijke ouderen.

Stichting ZOSA helpt en verbindt

Laat maatschappelijke initatieven voor zorgafhankelijke ouderen tot bloei komen.

Onze vraag aan u

Wij gaan er vanuit dat u veel waarde hecht aan de leefbaarheid binnen uw omgeving. Als stichting doen wij daarom een beroep op u. Wij zijn namelijk voor 100 procent afhankelijk van subsidies en donaties. Wilt u bijdragen aan de leefbaarheid binnen de gemeente Sint Anthonis? Steun onze stichting dan met een gift. U doneert dan jaarlijks minimaal een bedrag van 100 euro, voor een periode van vijf jaar. Met deze bijdrage bouwt u mee aan een gezonde en succesvolle stichting die zich belangeloos inzet voor het welzijn van de zorgafhankelijke ouderen in de gemeente Sint Anthonis.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de stichting ZOSA of wilt u graag donateur worden? Neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Fiscaal voordeel

Stichting ZOSA is een zogenaamde ANBI:

Een ANBI dient 90% van haar inzet te richten op het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. Ouderenzorg en welzijn vallen onder het algemeen nut dat een ANBI kan nastreven.